Deze pagina staat vol woorden en termen waar ik normaal gezien niet mee rondstrooi. Ze zeggen jou waarschijnlijk niet veel als je er niet in opgeleid bent. Toch weet ik uit ervaring dat, op jouw weg naar bewuster jezelf zijn, het soms vertrouwen kan geven als je weet dat iemand de juiste kennis en ervaring heeft om jou te ondersteunen. Voel vooral op deze pagina of wie ik ben, hoe ik werk en waar ik op focus goed voelt voor jou. Hieronder kan je lezen wat mij o.a. gemaakt heeft tot wie ik ben.

Ik gebruik kennis en ervaring uit ACT (Acceptance and Commitment Therapy), DGT (Dialectische GedragsTherapie), SRH (Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen), psychologie, verbindende communicatie, ergotherapie (cliëntgericht en krachtgericht werken) en priesteressenschap om je te inspireren in hoe je kan omgaan met emoties, gedachten of gedrag dat je wil veranderen.

Via tools als vaardigheden, oefeningen, kaartensets, de natuur en verdiepende gesprekken ga ik aan de slag met jouw hulpvraag. Uiteraard niet allemaal tegelijk: ik voel intuïtief wat bij jou past en bespreek met jou hoe we samen op weg kunnen gaan.

Opleidingen

 • In de (onafgewerkte) opleiding psychologie (UGent) leerde ik van 2011-2012 de basisprincipes van psychologische denkprocessen.
 • In de opleiding ergotherapie (Arteveldehogeschool Gent) leerde ik van 2012-2015 focussen op betekenisvolle activiteiten en de wensen, krachten en mogelijkheden van mensen.
 • In mijn master in de ergotherapeutische wetenschap (Ugent, KULeuven,...) ontdekte ik van 2015-2017 het belang van kwaliteitsvolle geestelijke gezondheidszorg en hoe ik een coachende rol kan aannemen.
 • In de opleiding DGT (Dialectische Gedragstherapie, Chris Deleu) leerde ik hoe ik je aandacht kan trainen, je om kan leren gaan met moeilijke emoties en je kan ondersteunen in kwaliteitsvollere relaties ontwikkelen, zonder je gevoelens te onderdrukken.
 • In mijn opleiding tot ACT-therapeut (Acceptance and Commitment Therapy, ACT Academie) leerde ik hoe je waarden als motivatie kan gebruiken om te leren omgaan met moeilijke gedachten en gevoelens en zo zelf aan het stuur kan gaan zitten in je leven.
 • In mijn opleiding Creëer je Cirkel (Tiny Sanders, leerkracht en cirkelhost) in 2022 (en opvolgrondes in 2023) verdiepte ik mij in online en live vrouwencirkels geven en het belang van het creëren van een veilige omgeving hiervoor.
 • In mijn opleiding als priesteres (Lydia Maertens, ergotherapeut en priesteres) leerde ik hoe leven met aandacht voor o.a. de omgeving rondom jou, dankbaarheid, je vrouwelijke cyclus, gezonde voeding en meditatie kan bijdragen tot een (gegronde) verbinding met jezelf/je gevoel. Ik leerde er ook de symbolische waarde van ceremonies (bv. handvasten) en rituelen (bv. mindful theemoment met reflectie) en hoe ik deze kan creëren voor jou.

Beroepservaring 

 • Bij GTB vond ik in 2018 mijn passie voor het individueel begeleiden van mensen met psychische kwetsbaarheid naar een betekenisvol leven, toen nog beperkt tot werk.
 • Als ergotherapeut in een psychiatrisch centrum verdiepte ik mij vanaf 2019 in SRH en mindfulness en voelde ik mijn passie groeien om cliënten vanuit deze therapievormen, mijn ervaringen en mijn opleidingen te inspireren via groepstherapieën. Ik kreeg er ook de kans om sessies rond piekeren, waardengericht leven en emotieregulatievaardigheden te geven.
 • In 2022 volgde ik mijn droom om mensen met psychische problemen individueel te coachen in mobiele teams, zowel met betrekking tot suïcidaliteit als langdurige psychische problemen.
 • Ondertussen had ik mijn tweede passie, voor vrouwencirkels, ontdekt en begon ik deze maandelijks te organiseren met 2 vriendinnen onder de naam van Voelva Vrouwencirkels.
 • Sinds 2023 doe ik dit in bijberoep onder eigen naam en besloot ik ook individuele gesprekken en momenten aan te bieden, om mensen te kunnen ondersteunen in bewust(er) zichzelf zijn en verbinding maken met hun gevoel.