Ik gebruik kennis en ervaring uit ACT (Acceptance and Commitment Therapy), DGT (Dialectsche GedragsTherapie), SRH (Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen), psychologie, verbindende communicatie, ergotherapie (cliëntgericht en krachtgericht werken) en hekserij/priesteressenschap om je te inspireren in hoe je kan omgaan met emoties, gedachten of gedrag dat je wil veranderen. Via tools als vaardigheden, oefeningen, je verbinden met de natuur, rituelen, kaarten en gesprekken ga ik aan de slag met jouw hulpvraag. Uiteraard niet allemaal tegelijk: ik voel intuïtief wat bij jou past en bespreek met jou hoe we samen op weg kunnen gaan.

Opleidingen

 • In de (onafgewerkte) opleiding psychologie leerde ik van 2011-2012 de basisprincipes van psychologische denkprocessen.
 • In de opleiding ergotherapie leerde ik van 2012-2015 focussen op betekenisvolle activiteiten en de wensen, krachten en mogelijkheden van mensen.
 • In mijn master in de ergotherapeutische wetenschap ontdekte ik van 2015-2017 het belang van kwaliteitsvolle zorg en hoe ik een coachende rol kan aannemen.
 • In de opleiding DGT (Dialectische Gedragstherapie) leerde ik hoe ik de aandacht kan trainen, om kan gaan met moeilijke emoties en kwaliteitsvollere relaties kan ontwikkelen, zonder mijn gevoelens te onderdrukken.
 • In mijn opleiding tot ACT-therapeut (Acceptance and Commitment Therapy) leerde ik waarden als motivatie gebruiken om te leren omgaan met moeilijke gedachten en gevoelens en zo zelf aan het stuur te gaan zitten in mijn leven.
 • In mijn opleiding Creëer je Cirkel in 2022 (en opvolgrondes in 2023) verdiepte ik mij in online en live vrouwencirkels geven en het belang van het creëren van een veilige omgeving hiervoor.
 • In mijn opleiding als priesteres verdiep ik mij momenteel in het leven als priesteres, d.w.z. een vrouw die leeft vanuit een verbondenheid met zichzelf, anderen, de natuur en het universum en vanuit die verbondenheid anderen helpt aan de hand van cirkels, ceremonies, rituelen en inspirerende gesprekken.

Beroepservaring 

 • Bij GTB vond ik in 2018 mijn passie voor het individueel begeleiden van mensen met psychische moeilijkheden naar een betekenis vol leven, toen nog beperkt tot werk.
 • Als ergotherapeut in een psychiatrisch centrum verdiepte ik mij vanaf 2019 in SRH en mindfulness en voelde ik mijn passie groeien om cliënten vanuit deze therapievormen, mijn ervaringen en mijn opleidingen te inspireren via groepstherapieën. Ik kreeg er ook de kans om sessies rond piekeren, waardengericht leven en emotieregulatievaardigheden te geven.
 • In 2022 volgde ik mijn droom om mensen met psychische problemen individueel te coachen in mobiele teams.
 • Ondertussen had ik mijn tweede passie, voor vrouwencirkels, ontdekt en begon ik deze maandelijks te organiseren met 2 vriendinnen onder de naam van Voelva Vrouwencirkels.
 • Sinds 2023 doe ik dit in bijberoep onder eigen naam en besloot ik ook individuele gesprekken en momenten aan te bieden, om mensen te kunnen ondersteunen in bewust(er) zichzelf zijn.