Deze pagina is nog onder constructie!

Meer informatie over de mogelijke thema's waarmee we aan de slag kunnen gaan volgt hieronder en zal de komende weken aangevuld en aangepast worden.

Mogelijke thema's

Meer informatie over de mogelijke thema's waarmee we aan de slag kunnen gaan? Die vind je hieronder. Het is een kunstmatige opdeling: in werkelijkheid zullen we vooral voor een focus kiezen en sluiten de thema's bij elkaar aan. Onderstaande oplijsting kan je wel een idee geven over de inhoud van onze gesprekken.

1. Intuïtie/zelfvertrouwen

Doen wat goed voelt, vanuit je buikgevoel en jezelf leven i.p.v. vanuit je angsten, je intuïtie herkennen en ernaar luisteren.

 • Technieken om je 'Wijze geest/wise mind' te leren aanspreken, je emotionele en rationele kant samen te nemen
 • Technieken om angst en ego te leren onderscheiden, vanuit je intuIîtie keuzes te maken
 • Oefeningen om jezelf en het leven positiever te zien, jezelf en het leven te waarderen en/of oefeningen om meer dankbaarheid/tevredenheid te ervaren
 • Jezelf leren begrenzen t.o.v. anderen door te focussen op jouw prioriteiten en verantwoordelijkheden
 • Steun vinden om jezelf te zijn
 • Handvaten om de relatie met jezelf te verbeteren
 • Indien gewenst samen zoeken hoe jij spiritualiteit in je leven kan brengen om je te ondersteunen in bewust jezelf te zijn, je persoonlijk te ontwikkele

2. Behoeften

Leren voelen wat jij nodig hebt, je veilig voelen, rust vinden in je lichaam.

 • Behoeften en behoeftenpiramide samen bekijken en zowel jouw doelen in je leven als onze doelen voor de begeleiding van daaruit vorm geven
 • Vaardigheden om meer rust en veiligheid kan ervaren
 • Psycho-educatie over basisbehoeften die voor een betere levensbeheersing kunnen zorgen, zoals fysieke gezondheid/eetpatroon/middelengebruik/slaap/beweging
 • Tools om meer structuur en balans in je leven te ervaren op vlak van werk-privé en energie, doseren, routines en week-/dagplanning, balans werk-privé, energiegevers- en vreters, energieplanning (ergotherapie)

3. Bewust leven

Bewust in het leven staan, afstand nemen van je gedachten, uit je hoofd komen, stilstaan.

 • Technieken om uit het hoofd te komen, piekeren los te laten (piekersessies, zowel gedrag veranderen en inhoud veranderen).
 • (probleem)gedrag analyseren zoals 5 G's en kettinganalyse (zowel piekersessies als DGT: de kettinganalyse is een vragenlijst om gedrag dat een probleem vormt voor de ct te analyseren en te bespreken waar kon ingegrepen worden of schade kan hersteld worden)
 • aandachtsvaardigheden (DGT module waarin geleerd wordt objectief te observeren en vanuit de observaties bewust te reageren, soms wordt deze module apart gegeven omdat het ook mensen met depresieve klachten kan ondersteunen in herstel)
 • defusietechnieken (ACT: defusie, afstand leren nemen van je gedachten)
 • inzicht in eigenschappen en kwaliteiten (ergotherapie)

4. Waardengericht leven 

Je leven in eigen handen nemen, in contact komen met je passie en waarden, je zin in het leven voelen

 • Inzicht in je waarden, leven volgens je waarden, werken richting je dromen of waarden via een plan met haalbare doelen (ACT: waardengericht leven)
 • zingeving in je leven vinden (bij DGT wordt zingeving bij de crisisvaardigheden benoemd als belangrijk om crisissen door te komen, maar ik weet uit mijn beroepservaring ook dat het belangrijk kan zijn om een bepaalde vorm van dagbesteding te vinden die zin aan je leven geeft)
 • obstakels in kaart brengen voor je doelen (ACT: creatieve hopeloosheid aanspreken, nl. huidige strategieën om met obstakels om te gaan vs helpende strategieën om met obstakels om te gaan in kaart brengen)
 • technieken om verantwoordelijkheid van jou vs die van de ander te herkennen en jezelf te begrenzen, willens vs moetens in kaart brengen (DGT: intermenselijke vaardigheden)
 • eventueel kernkwadranten in kaart brengen (ergotherapie)

5. Omgaan met emoties en signalen

Gevoelens doorvoelen, luisteren naar je gevoel en signalen, emoties ruimte geven, loslaten

 • Validatie vs verandering (balans om met emoties om te gaan) uitleggen (komt uit inleiding DGT, maar is heel belangrijk voor mensen dien hun gevoelens proberen te onderdrukken)
 • technieken voor bewustwording van emoties (DGT: aandachtsvaardigheden)
 • omgaan met crisissen/overweldigende emoties door het toepassen van kalmerende of zelfliefde/-koesteringsvaardigheden (DGT: crisisvaardigheden)
 • signaleringsplan/signalenplan en/of crisisplan opstellen (DGT, algemene tool om crisissen te vermijden of te reguleren)
 • vaardigheden om emoties te accepteren (DGT; crisisvaardigheden, emotionele vaardigheden)